ترازوی نیک اندام

این روش با محاسبه شاخص توده بدنی BMI محاسبه می‌شود. به کمک این روش میتوانید میزان اضافه وزن و وزن متناسب با قد خود را محاسبه کنید

*
*
*
*

وضعیت وزن شما :

نامشخص

شاخص توده بدنی (BMI) :

0

توضیحات بیشتر